Aktualności

Łódzkie Ogrodem Polski

2023.06.06

„Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” – to projekt zainicjowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, w ramach którego podejmowanych jest wiele działań, wspierających przyrodę i tym samym mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu.

Wśród nich:

  • zwiększanie powierzchni terenów zielonych z zachowaniem przyrodniczej bioróżnorodności;
  • wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego i rodzinnych ogrodów działkowych;
  • edukowanie mieszkańców;
  • kształtowanie postaw proklimatycznych.

Celem panelu “Łódzkie Ogrodem Polski” będzie pokazanie, że wspieranie przyrody jest niezwykle ważnym elementem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym oraz uświadomienie mieszkańców jak cenna jest przyroda wokół nas. Podczas dyskusji z zaproszonymi gośćmi poszukamy rozwiązań, których zastosowanie może przyczynić się do przekształcenia publicznych przestrzeni w zielone enklawy oraz postaramy się wypracować dobre praktyki w zakresie wspierania bioróżnorodności.

Koniecznie bądźcie z nami! Nie możecie ominąć tego panelu.

« wróć
Loga w stopce