program

ŁÓDZKIE INNOWACYJNE

11:00 - 12:00
PANEL 38

Aktywizacja i aktywność seniorów – wyzwania i dobre praktyki z województwa łódzkiego

Społeczeństwo

Obecnie bardzo szybki postęp cywilizacyjny i zmiany demograficzne wymagają skutecznych rozwiązań w zakresie nauki przez całe życie, w tym utrzymania i wzmacniania aktywności osób starszych. Cele panelu jest zatem dyskusja na temat wyzwań oraz kierunków aktywności i aktywizacji seniorów na. przykładzie praktyk i rozwiązań z województwa łódzkiego. W trakcie spotkania prelegenci zaprezentują najnowsze podejścia do zarządzania międzygeneracyjnego, omówią zmiany demograficzne zachodzące w społeczeństwie i na rynku pracy, a także przedstawią mapę inicjatyw nakierowanych na aktywizację seniorów w regionie łódzkim. Zaprezentowane zostaną także praktyczne przykłady działań i projektów, których celem jest aktywizacja intelektualna, społeczna, psychiczna i fizyczna osób starszych m.in. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych, gry zespołowe, trening umysłu, zajęcia ruchowe i poradnictwo specjalistyczne. Dzięki tym rozwiązaniom seniorzy poprawiają jakość swojego życia, aktualizują wiedzę oraz umiejętności, dostosowują się do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych, a także dłużej utrzymują swoją aktywność na rynku pracy. Uwaga zostanie też poświęcona prezentacji dobrych praktyk zarządzania skierowanych na optymalne wykorzystanie i rozwój potencjału dojrzałych pracowników w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

Gość specjalny
Czesław Lang Kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata
Prelegenci
dr Izabela Różańska-Bińczyk Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki; członek zarządu – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
dr hab., prof. UŁ Marek Matejun Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki; przewodniczący – Social Science & Humanities Research Association, Indie
dr hab., prof. UŁ Bożena Ewa Matusiak Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, kierownik – Centrum Studiów Zrównoważonego Rozwoju
dr Zofia Sepkowska Prezes – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
Jerzy Socik Przedsiębiorca, emerytowany kurator zawodowy i pracownik naukowy
Krystyna Szcześniak Emerytowany pracownik administracji rządowej
Partner merytoryczny
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Loga w stopce