program

ŁÓDZKIE INNOWACYJNE

12:30 - 13:30
PANEL 41

Cyfryzacja jako kluczowy czynnik wzrostu gospodarczego i odporności na kryzysy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Biznes

Pandemia pokazała nam, że wzmocnienie obecności cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw to szansa na przetrwanie kryzysów, utrzymanie miejsc pracy i rozwój działalności. Cyfryzacja daje możliwość prowadzenia tańszego modelu biznesowego – sprzedaży online, która dzięki wsparciu platform internetowych pozwala na dotarcie do większej ilości odbiorców i sprzedaż produktów za granicę. Paneliści zastanowią się, jak przełożyć globalne trendy na potrzeby i możliwości lokalnych przedsiębiorców.

Partner merytoryczny
Google Firma jutra
Loga w stopce