program

ŁÓDZKIE INNOWACYJNE

12:30 - 13:30
PANEL 42

Dobre praktyki komercjalizacji wiedzy z uczelni biznesu. Doświadczenia czołowych uczelni na świecie

Rozwój

Celem panelu jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji w jednostkach naukowych na świecie oraz dyskusja o najlepszych modelach i formach transferu wiedzy. W trakcie panelu omówione zostaną wyniki badań dotyczących komercjalizacji wiedzy zrealizowanych na uczelniach amerykańskich i europejskich przez zespół z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału komercjalizacyjnego jednostek naukowo-badawczych z województwa łódzkiego”.

Podczas panelu odpowiemy na pytania:

Jak skutecznie komercjalizować wyniki prac badawczych?

Jak wykorzystać dobre praktyki z uczelni na świecie w Polsce?

Moderator
prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka
Prelegenci
dr n.med. Bartłomiej Grobelski Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Adam Kaźmierczak Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
Zbigniew Szamel Prezes Zarządu TULVENTURE Sp. z o.o., dyrektor Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości Politechniki Łódzkiej
Partner merytoryczny
Politechnika Łódzka Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej
Loga w stopce