program

WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

12:30 - 13:30
PANEL 22

Innowacje w rolnictwie

Biznes

Rolnictwo należy do głównych działów gospodarki Polski. W dyskusji z udziałem przedstawicieli uczelni i firm tworzących innowacyjne produkty i rozwiązania dla sektora rolniczego postaramy się odpowiedzieć czym są nowoczesne technologie w rolnictwie, na czy polega rewolucja cyfrowa w rolnictwie, dlaczego warto stosować nowoczesne techniki i technologie w rolnictwie i jaki jest ich wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce.

Moderator
dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz Profesor, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Prelegenci
Jarosław Adamczak Dyrektor Zarządzający, 365FarmNet w Polsce
Miłosz Dobrowolski Farma Leśmierz
dr hab. inż. Adam Ekielski Profesor, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Sławomir Kocira Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr Alexander Wirsig MBW Marketing- und Absatzförderungsgesellschaft Baden-Württemberg mbH
Partner merytoryczny
Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
Loga w stopce