program

WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

12:30 - 13:30
PANEL 21

Metainteligencja biznesu 4.0

Technologie

W ostatnich latach widać istotne zmiany w kluczowych obszarach rozwoju poszczególnych gospodarek europejskich, które coraz większą wagę przywiązują do danych, wiedzy i wartości niematerialnych. Na znaczeniu zyskuje przede wszystkim dostęp do informacji, modele ich przetwarzania i zarządzania nimi oraz kompetencje gospodarcze, w tym tzw. reinżynieria procesów biznesowych. Dane i umiejętność korzystania z nich, w tym z otwartych danych, stanowią, zatem obecnie największy kapitał każdego przedsiębiorstwa, determinując proces kreowania nowych modeli biznesowych, poszukiwania nowych źródeł zysku, innowacji, sposobów konkurowania czy sposób automatyzacji zróżnicowanych procesów biznesowych. To one też determinują dynamikę i złożoność implementowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, affective computing czy Internecie rzeczy, prowadząc do metainteligencji Biznesu 4.0.

Dataizm, jako element DNA przedsiębiorstw, stał się miernikiem ich poziomu dojrzałości cyfrowej i możliwości dalszego rozwoju. Z jednej strony wymaga to zrozumienia procesów gromadzenia danych, wynikających z własnych realizowanych działań operacyjnych (big data versus small data) i nabycia umiejętności zarządzania nimi (data-driven management). Z drugiej zaś kompetencji w pozyskiwaniu niezbędnych otwartych danych (np. portal Otwarte Dane – dane.gov.pl), czyli danych publicznych udostępnianych przez instytucje i urzędy, które mogą stać się potencjalnym źródłem niepowtarzalnych produktów i usług, stanowiących o przewadze konkurencyjnej. Warty uwagi jest niewątpliwie fakt, że zgodnie z raportem Open Data Maturity 2021, Polska zajmuje czwarte miejsce wśród państw członkowskich UE, w zakresie działań na rzecz otwartości danych, w tym uwzględniając ich wpływ na polskie społeczeństwo i biznes. Niepokoi jednak fakt, że zdecydowanie gorzej wypadają wskaźniki świadczące o zakresie i charakterze ich świadomego i umiejętnego wykorzystania w praktyce rynkowej wielu przedsiębiorstw. Wydaje się jednak, że coraz bardziej wszechobecna wizja metaversum i ambient intelligence, stanowiących przestrzeń przetwarzania danych kontekstowych, mogą być potencjalnym wyznacznikiem poziomu proaktywnego podejścia do rynku przez Biznes 4.0 i jego umiejętności integracji, w czasie rzeczywistym, uzyskanych danych z realizowaną strategią rynkową.

Moderator
dr Dominika Kaczorowska-Spychalska Dyrektor Centrum Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
Prelegenci
Kinga Chelińska-Barańska Country Manager, Digital Workforce Services
Sebastian Kondracki Chief Innovation Officer, DEVINITI Sp. z o. o.
Andrzej Tabara Chief Operating Officer, EXACO Sp. z o. o.
Grzegorz Trzciński Technology Business Development & Site Manager, Atos Poland Global Services Sp. z o.o.
Partner merytoryczny
Centrum Inteligentnych Technologii Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
Loga w stopce