program

WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

17:30 - 18:30
Panel 35

Rynek pracy wobec konfliktu na Ukrainie

Ukraina w Europie

Panel będzie dotyczył zmian na rynku pracy spowodowanych przez konflikt na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany struktury zatrudnienia (napływ uchodźców, odpływ mężczyzn w wieku produkcyjnym), a także innowacyjnych narzędzi rozwoju rynku pracy, które pozwalają go dostosować do aktualnych potrzeb (spółdzielnie socjalne, inkubatory przedsiębiorczości).

Prelegenci
Marcin Giełzak Manager ds. HR, prezes start-upów związanych z rynkiem pracy
dr Paweł Kaczorowski Ekonomista, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi
dr Joanna Mikosik-Pruś Specjalistka ds. HR Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Partner merytoryczny
Biprowłók Sp. z o.o.
Loga w stopce