program

WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

16:00 - 17:00
PANEL 25

Trendy rozwoju innowacji w energetyce

Technologie

Sektor energii podlega stałemu oddziaływaniu trendów technologicznych i biznesowych, które sprawiają jego coraz szybsze i głębsze przeobrażanie. Technologie magazynowania energii, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, popularność i efektywność kosztowa paliw alternatywnych, globalna infrastruktura dla obrotu energią – to wszystko zagadnienia technologiczne, których znaczenie w najbliższych latach będzie rosło. Coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości sektora pełnią jednocześnie przełomy technologiczne i rozwiązania oparte o technologie informacyjno-komunikacyjne. Niezwykle istotne są również aspekty środowiskowe i klimatyczne, które przekładają się na konkurencyjność wielu gałęzi przemysłu i modyfikują globalne zapotrzebowanie na surowce. O tych i innych zagadnieniach opowiedzą eksperci podczas panelu.

Prelegenci
Łukasz Kaczmarek Politechnika Łódzka
Adrian Sienicki Veolia Energia Łódź S.A.
Sławomir Wiak Politechnika Łódzka, Przewodniczący Rady Klastra Fala Energii
Katarzyna Znajdek Politechnika Łódzka
Partner merytoryczny
Łódzki Klaster Fala Energii
Loga w stopce