Aktualności
prelegent, ekran , forum, wydarzenie

Rozwój regionu i szanse dla przedsiębiorców

2022.12.16

Rekordowa kwota 2 mld 745 mln euro unijnych środków dla Łódzkiego oraz 661,7 mln na rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej dobre wieści dla naszego województwa zdominowały drugi dzień Forum. Panele koncentrowały się wokół roli samorządów w rozwoju regionów, a także możliwości internacjonalizacji biznesów, w tym także tej związanej z odbudową gospodarki ukraińskiej.

W panelu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”, przedstawiono nie tylko cele, na które zostaną wykorzystane pozyskane środki, ale także niezwykle trudny proces negocjacji z Komisją Europejską. Środki w ramach funduszy przeznaczone zostaną na wsparcie dla przedsiębiorców, ochronę klimatu i rozwiązania ekologiczne, kwestie społeczne czyli np. rozwój kompetencji czy walkę z bezrobociem, a także na komunikację i transport. Kwota 369,5 mln euro wesprze realizację Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego czyli przekształcenie gospodarcze regionu bełchatowskiego – centrum nowych przemysłów, usług i kompetencji.

Zagadnienie rozwoju transportu w naszym województwie, także w kontekście bełchatowskim, stanowiło oś panelu Kolej siłą napędową rozwoju regionu – likwidacja wykluczenia komunikacyjnego w Łódzkiem”. Spotkanie otwarto informacją, iż w ramach rządowego programu „Kolej+” Łódzkie otrzymało 661,7 mln złotych na projekt pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”. Panel podsumowano stwierdzeniem, że bez inwestycji w rozwój infrastruktury nie poradzimy sobie z wykluczeniem komunikacyjnym i to właśnie w oparciu o kolej musimy budować „serce transportowe” Polski.

Temat transportu pojawił się także w debacie samorządowców „Wspólnie w przyszłość”, w której wzięli udział przedstawiciele grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Europejskim Komitecie Regionów z Polski, Węgier, Hiszpanii i Czech. Zapytani o wspólne punkty w walce ze skutkami pandemii oraz wojny w Ukrainie, wskazywali kolejno: mobilność zintegrowaną (transport zbiorowy jako wymierne oszczędności energii), konkretne zachęty i ulgi dla przedsiębiorców oraz budowanie dwóch silnych obszarów autonomii: energetycznej (ogniwa wodorowe, OZE i czysta energia) celem uniezależnienia się od dostaw gazu z Rosji, oraz produkcyjnej, czyli przeniesienia z powrotem produkcji na teren Europy i tym samym skrócenia łańcucha dostaw w miejsce tego, do którego przyzwyczaiły nas zakłady zlokalizowane w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej.

W obszarze związanym z eksportem szczególną uwagę poświęcono możliwościom związanym z wejściem na rynek ukraiński, z którego wyłączone zostały usługi i produkty rosyjskie oraz białoruskie. Pojawiły się propozycje konkretnych rozwiązań na poziomie rządowym, które ułatwiłyby polskim przedsiębiorcom bezpieczne wchodzenie na ten rynek. Wśród nich w szczególności wymieniono: preferencyjne stawki cła, jasne zasady rozliczania VAT, gwarancje państwowe w przypadku zatrzymania np. budów czy zniszczenia obiektów w wyniku działań wojennych, a także kredyty długoterminowe.

W ramach panelu pt. „Innowacje w rolnictwie goście przybliżyli słuchaczom pojęcia rolnictwa precyzyjnego i rolnictwa 4.0. Dyskutowano o tym, czy i jak na jakość produktów wpływają techniki stosowane w rolnictwie oraz surowce rolnicze, a także czy przekładają się one na bezpieczeństwo żywności, która trafia na nasze stoły.

Daniel Sieberg, Współzałożyciel GoodTrust, były dyrektor wykonawczy Google i Huawei wygłosił wykład motywacyjny o tym, jak realizować cele krok po kroku, barwnie ilustrując go przykładami z własnej kariery i… historii rodzinnej sięgającej kilku pokoleń wstecz.

Z kolei w panelu pt. Centrum kompetencji dla przemysłu przyszłości: badania i certyfikacja obiektów autonomicznych – szansa dla regionu” wskazano, jak potężną siłą stojącą za pozycją regionu są własne centra badawcze. Jako przykład podano niemiecki i koreański przemysł, które wyrosły dzięki temu, że powstały centra badawcze i kompetencji. Panel prowadzono w kontekście stworzenia podwalin pod Centrum Badawcze Inteligentnych Systemów Transportowych i Obiektów Autonomicznych (CBIST&PA) oraz w związku z perspektywą transformacji, przed którą stoi nasz region.

« wróć
Loga w stopce