Aktualności

trzeci dzień efg – druga sesja panelowa

2021.10.29

Podczas panelu III „CYRKULARNI W BIZNESIE – KIERUNEK NORWEGIA” eksperci opowiadali o różnicach kulturowych i komunikacji w biznesie w Norwegii, a także istotnych uwarunkowaniach prawnych wspierających prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju.
Przybliżona została charakterystyka oraz praktyczne zasady ułatwiające wieloletnią współpracą i ekspansję eksportową. Zaprezentowane były także aspekty prowadzenia zrównoważonego biznesu takie jak: sprostanie wymogom zielonych zamówień publicznych, domykanie obiegu zasobów, zmiana zachowań konsumenckich.

Podczas panelu IV „POLITYKA SPOŁECZNA #ŁÓDZKIE_WSPIERA_SENIORÓW” zaprezentowane zostały działania realizowane w regionie łódzkim, mające na celu pomoc osobom starszym. Tworzenie warunków dla rozwoju usług społecznych i działania służące tworzeniu narzędzi dostępnych dla opiekunów osób starszych pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i zapewnienie bezpieczeństwa seniorom. Oczekiwania osób starszych, jako ważnej grupy konsumentów, dotyczą między innymi dostępności przestrzennej i dostosowania miejsca zamieszkania do stanu zdrowia, czy dostępności do usług zdrowotnych.

« wróć
Loga w stopce