Aktualności

zatrudnienie cudzoziemców w branży logistycznej w ujęciu społecznym

2021.11.19

Niezwykle ważne, a może najważniejsze, szczególnie dla osób przebywających w Polsce w celach zarobkowych, jest wynagrodzenie i czynniki, od których zależy ich realny zarobek – liczba godzin pracy (im więcej, tym lepiej) czy rodzaj asortymentu (np. towar lżejszy lub cięższy).

Nie zawsze firma ma realny wpływ na to, jak będą się kształtowały warunki pracy, zwłaszcza firma logistyczna, w której rotacja asortymentu oraz wolumenu, który należy obsłużyć w danej chwili, bywa bardzo duża. Co więc może pomóc zatrzymać pracowników i ograniczyć zjawisko fluktuacji? Wydaje się, że przede wszystkim prospołeczne podejście do zagadnienia zatrudniania cudzoziemców. Większe utożsamienie pracowników z pracodawcą, a także lepsza ich asymilacja i adaptacja w danej społeczności lokalnej, wydaje się być właśnie tym elementem, który pomoże zatrzymać pracowników w firmie.

Podstawą jest tutaj zintegrowanie załogi spoza Polski z Polakami, łagodzenie istniejących konfliktów narodowościowych i grupowych, udział wszystkich grup pracowników w życiu społecznym firmy, a przede wszystkim niedyskryminowanie pracowników agencyjnych, gdyż właśnie z taką formą zatrudnienia cudzoziemców najczęściej się spotykamy. Właśnie o tych problemach dyskutowano podczas Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2021 w trakcie panelu zatytułowanego „Zatrudnienie cudzoziemców w branży logistycznej w ujęciu społecznym”.

Obejrzyj retransmisję z panelu tutaj.

« wróć
Loga w stopce